Rotary-bijeenkomst met Jelly van der Velde

FRANEKER - Jelly van der Velde was donderdag te gast bij Rotaryclub Franeker. Ze vertelde over palliatieve terminale zorg.

Van der Velde, in Franeker bekend door haar zorgonderneming `In Balans`, vertelde dat ze ooit in Den Haag startte met haar opleiding als verpleegkundige. Na haar opleiding werkte Jelly een tijd in Duitsland als verpleegkundige. Wat al heel snel haar belangstelling had, was de palliatieve zorg.

Ze werd vrijwilliger bij Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Noordwest Friesland, met een hospice aan de Noordersingel 54 in Leeuwarden. Belangeloos werk door mensen die er zijn voor mensen in de laatste levensfase, en die bijdragen aan een ‘goede dood’. Dat kan in een hospice, maar ook thuis.

Vrijwilligers va VPTZ Noordwest Friesland verlenen ondersteuning aan terminale cliënten en hun mantelzorgers. Jelly maaktr duidelijk dat de vrijwilligers geen vervanging zijn van de medische thuiszorg, huishoudelijke hulp en mantelzorg. Wel verlenen ze aanvullende zorg en kunnen voor continuïteit zorgen als de mantelzorg tijdelijk ontbreekt.

VPTZ is een stichting. Er is, aldus Van der Velde, ook een Stichting Vrienden van de VPTZ Noordwest Friesland. Van der Velde is zelf inmiddels toegetreden tot het bestuur. Een mens begeleiden in de laatste fase van zijn of haar leven door er te zijn, vindt zij ,,het mooiste wat je iemand kan geven. www.vptznwfriesland.nl.