Meer muziekles op basisscholen in regio

Franeker - Leerlingen van basisscholen in Franeker, Harlingen, Wjelsryp, Spannum, Winsum, Sint Anne, Minnertsga, Midlum, Menaam, Dronryp en Berltsum krijgen de komende drie jaar meer muziekles op school. Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakt dit via de Impuls Muziekonderwijs mogelijk.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie startte, in opdracht van het ministerie van OCW, met de Impuls muziekonderwijs om scholen de kans te geven te investeren in meer en beter muziekonderwijs.

Dit doen de scholen onder andere door een samenwerking aan te gaan met een muzikale partner en de deskundigheid van de leerkrachten te vergroten. Vanwege het succes van de drie subsidierondes, werd het budget door de minister van OCW tijdens de looptijd van de regeling verhoogd.

Uiteindelijk kwam daarmee het totale budget van de drie rondes samen op ongeveer € 27 miljoen; €2.285.000 daarvan ging naar Friesland.

,,Deze regeling heeft ons laten zien hoeveel enthousiasme en motivatie er leeft voor muziek bij scholen in het hele land. We vinden het als landelijk fonds heel mooi dat wij daar, samen met onze partners, aan kunnen bijdragen. Samen met al deze basisscholen en de pabo’s zijn we hiermee goed op weg naar meer, beter en structureel muziekonderwijs in heel Nederland,” aldus Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie.