‘Vrijwilligerswerk doen samen met Herman van Veen’

HARLINGEN - Mienmaatsje is een geschoolde, vrijwillig maatje voor inwoners van Harlingen, Wijnaldum en Midlum die even een steuntje in de rug nodig hebben. Het project draagt bij om het zelfstandig wonen van de inwoners te bevorderen, zodat zij verder kunnen met hun leven. Mienmaatsje is een samenwerkingsverband met het Gebiedsteam Harlingen en de Skûle Welzijn.

Mienmaatsje is een geschoolde, vrijwillig maatje voor inwoners van Harlingen, Wijnaldum en Midlum die even een steuntje in de rug nodig hebben. Het project draagt bij om het zelfstandig wonen van de inwoners te bevorderen, zodat zij verder kunnen met hun leven. Mienmaatsje is een samenwerkingsverband met het Gebiedsteam Harlingen en de Skûle Welzijn.

Miranda Bosma is al geruime tijd actief als vrijwilliger Mienmaatsje bij het Gebiedsteam Harlingen.

Waaruit bestaat je werk als vrijwilligster?

Ik krijg vanuit het gebiedsteam of jeugdteam de vraag of ik begeleiding kan bieden bij cliënten die zorg van hun krijgen.

Wat is het leuke aan Mienmaatsje?

Het is heel gevarieerd is. Geen enkele vraag is hetzelfde. Ik kom bij jonge gezinnen, oudere mensen, jong volwassenen enz. Je kunt zelf bepalen wat je wilt doen. Spreekt iets je niet aan dan hoeft het niet. Maar je kunt ook eens iets doen want je niet zo gauw zou doen puur om de ervaring.

Hoeveel uren per week ben je hier mee bezig?

Het wisselt per week en hoeveel cliënten je op dat moment hebt. Het zal zo tussen de 5 en 10 uur per week zijn.

Wat is je motivatie om vrijwilligerswerk te doen?

Ik wilde weer meer onder de mensen zijn en een dagbesteding hebben, Tegelijkertijd zie ik het als opstap om weer betaald werk te gaan doen. Door deze vorm van vrijwilligerswerk kun je ook eens snuffelen aan andere doelgroepen. Zo ben ik er door Mienmaatsje ook achter gekomen dat ik mensen met dementie ook een hele mooie doelgroep vind.

Wat leer je van jezelf als vrijwilliger Mienmaatsje?

Dat je interesse breder wordt doordat je met andere doelgroepen in aanraking komt. Ik kan dingen doen waar ik anders niet aan zou denken. En wat ik ook heb geleerd is om soms ook eens ‘nee’ te zeggen.

Wat is je beste herinnering en ervaring?

Mijn succesverhaal is toch wel dat ik een oudere man heb mogen begeleiden. De hulpvraag was in eerste instantie mee met ziekenhuisbezoek in verband met dementie. Dit werd eigenlijk veel meer want ik was bij de onderzoeken aanwezig, werd ook bevraagd en ben met hem naar het diagnosegesprek geweest. Onze band werd wel heel sterk. Het was in de feestmaand en deze meneer gaf aan tegen de feestdagen op te zien. Ik vroeg hem of hij het fijn zou vinden als hij ergens gezellig de kerstdagen mee kon vieren. Ik heb toen contact gezocht met zijn hulpverlener van het gebiedsteam en deze vraag bij haar neergelegd. En zo gebeurde het dat hij in een verzorgingstehuis de kerstdagen mocht vieren. Ook ben ik later betrokken geweest bij het zoeken naar nieuwe huisvesting. Woonvormen met hem bezocht en goed gekeken naar de verschillende reacties die hij gaf. Dit om zo te komen naar een goeie plek voor hem. Deze meneer is toen uiteindelijk in een verzorgingshuis terechtgekomen en heb hem daarin ook mogen begeleiden.

Waarom zou iemand als vrijwilliger bij het Gebiedsteam vrijwilligerswerk moeten doen?

Het is een goeie manier om te kijken wat je eventueel wilt doen als je door wilt stromen naar betaald werk. Maar het is ook mooi om met mensen bezig te zijn en te merken/ horen hoe blij ze zijn als je bij hun komt.

Met welke BN’er zou je weleens vrijwilligerswerk willen doen?

Ik zou graag eens vrijwilligerswerk willen doen met Herman van Veen. Als ik alleen al zijn stem hoor word ik helemaal rustig. Hij is iemand die graag filosofeert en ik zou graag met hem willen praten over de dingen in het leven.

Ben je enthousiast geworden?

Als Mienmaatsje kun je een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Je krijgt erkenning voor wat je voor een ander kunt betekenen en je doet sociale contacten op. Dat is belangrijk, niet alleen voor jezelf maar ook voor de mensen in je omgeving. Voor elkaar!

Indien je interesse hebt om mensen ondersteunen te bieden, neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale in Harlingen via vwcharlingen@deskule.nl