Lustrum Ateljee aTALjEA in St. Jabik

SINT JACOBIPAROCHIE - Op 29 augustus vierde Talea Jansma fan ateljee/gallery aTALjEA ‘t eerste lustrum met ’n ekstra kykdag. De fiering fon plak foor de spesjaal noade groep Bildtse Motermuzen, die’t in de seumer elke woensdegoverdâg op ’n pâd gaan.

Dut keer gong ’t richting de loads fan Tjerk en Sjouky Bosje an de Boanweg bij de seedyk. Der had skilderes Talea Jansma hur nije kolleksy skilderijen over de Waddensee tintoansteld.

Jansma trakteerde de Motermuzen op ’n happy en ‘n dranky en lâs wilens gedichten over de Waddensee foor út aigen werk. De leden fan de klup Motermuzen binne niet faak in de gelegenhyd om ’n tintoanstelling in ‘n gallery of ateljee te besien en waren derom bra ferrast dat d’r bij de skilderijen ok nag beelden stonnen.

De buurfrou fan Jansma, frou Hilde Roerdink-Berger maakt sont kort plastiken fan gips, pepier, brôns of hars en krëeert derfan poppen of blommen op ’n gipsen stander. ’t Werk fan Hilde Roerdink-Berger riep feul bewondering bij de kikers op. De wisselwerking beelden en skilderijen fiel bij elkeneen in de smaak.

Fansels worde de femily Bosje hartlik bedankt foor de gastfrijens en ’t beskikber stellen fan de loads.

Tjerk Bosje had ’n fraag an de besoekers in de loads, die’t ok op 1 en 2 septimber in groate getalen an kwammen: ‘Wat is dut?’ Deuze fraag betrof ’n oud stik ark, aardig groat en fan hout. Bosje had ’t as jonge fan 16 jaar sels nag brúkt. De antwoorden konnen anonym op ’n briefy in ’n melkbus daan worre. ’t Antwoord is: Wagenwip (hefboom) om sware houtne wielen fan ’n hooiwagen d’rôf te halen, te smeren en d’r weer an te setten.