Negatief zwemadvies De Swanneblom opgeheven

SLAPPETERP - Het negatief zwemadvies voor De Swanneblom in Slappeterp is op 6 september opgeheven.

De kans op gezondheidsklachten was volgens de FUMO daar te hoog in verband met een bacteriologische overschrijding. Doordat de bacteriologische norm niet meer wordt overschreden, is het ingestelde negatief zwemadvies opgeheven. Wel geldt er voor deze locatie nog een waarschuwing in verband met blauwalg.

De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de provincie is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Actuele informatie is ook te raadplegen via de internetsite www.zwemwater.nl.