Burgemeester op visite bij briljanten echtpaar

MENAAM - Durk en Aukje Travaille-Duiker uit Menaam zijn vandaag 65 jaar getrouwd. Burgemeester Hayo Apotheker ging maandag bij het echtpaar langs om ze namens het gemeentebestuur van Waadhoeke te feliciteren.

Durk en Aukje Travaille-Duiker zijn beide tweeling. Durk is op 6 februari 1932 geboren in Franeker samen met zijn broer en Aukje Travaille-Duiker is geboren op 14 februari 1933 in Dronrijp, samen met haar tweelingzus.

Op twaalfjarige leeftijd werden de broertjes al van school gehaald om ieder bij een boer aan het werk te gaan. Aukje kwam na het behalen van haar diploma van de huishoudschool en het middenstandsdiploma op het kantoor van de zuivelfabriek terecht als administratief medewerkster.

Durk werd later chauffeur-melkrijder bij de Fa. Althuisius, zodat ze elkaar bijna iedere dag zagen. Na enkele jaren kwam Durk in vaste dienst bij de zuivelfabriek in Dronrijp. In het dorpshuis, waar iedere vier weken een dansavond was, sloeg de vlam over.

Het echtpaar kreeg vier kinderen, drie dochters en één zoon. Later kwamen daar nog tien kleinkinderen en negen achterkleinkinderen bij. Na veel verhuizingen is de familie later weer in Dronrijp terecht gekomen, waar ze de bar Yn ‘e stâl opgericht hebben. Dat was een drukke tijd, maar wel altijd heel gezellig.

Durk is in Dronryp in vele besturen voorzitter geweest. Zijn laatste bestuursfunctie was bij gemeentebelangen als oprichter en voorzitter. Hiervan is hij lid gebleven tot de opheffing van de gemeente Menameradiel.

Het echtpaar woont nu al dertig jaar in Menaam, waarvan de laatste vier jaar in een aanleunwoning bij Ny Statenlân. Met enige hulp genieten ze zelfstandig en met veel genoegen van hun oude dag en redden ze het samen nog prima.