Wethouder Dijkstra ontvangt eerste bundel ‘3TALeg’

SINT JACOBIPAROCHIE - Amateurschrijfster Talea Jansma heeft een nieuwe gedichtenbundel uitgebracht: ‘3TALig’. Er staan tien Friese gedichten in, tien Nederlandse en dertig gedichten zijn in het Bildts geschreven. Omdat wethouder Jan Dijkstra zich sterk maakt voor de drie talen in de gemeente Waadhoeke, wilde mevrouw Jansma het eerste exemplaaar aan hem overhandigen.

Talea Jansma schrijft en schildert. Met haar werk wil ze ook mensen met een klein budget bereiken. Zo zijn haar exposities gratis toegankelijk voor iedereen. Afgelopen zomer heeft ze met haar schilderijen in een caravan door de gemeente getourd, om haar kunst dicht bij de mensen te brengen. Haar gedichten gaan vooral over zaken waarin iedereen zich kan herkennen.

“Dat is krekt wat ik mei de taalnota berikke wol”, aldus wethouder Dijktra. ,,Ik wol net dat ús meartalichheid in drompel wurdt, mar dat we der allegear foar iepen stean en elkoars memmetaal respektearje kinne. Wy meie der wolris wat mear foar stean dat wy ús memmetaal sjen litte wolle op hokker wize dan ek.”

De bundel is te koop bij ‘t Blommeskuurtsy in Sint Jacobiparochie, ’t Winkeltsy in Sint Annaparochie, Marta’s bloemen & kado’s in Minnertsga en Struiksma Bakkerij in Tzummarum.