Pearke Keatsen in Zurich

ZURICH In Zurich werd zondag het pearke keatsen gehouden. In totaal kaatsten er 22 parturen, in een A, B en C klasse.

De uitslagen zijn als volgt:

A klasse

1e prijs: Anja Junior, Edwin Keijzer

2e prijs: Emma Schram, Boudewijn van Tulen

3e prijs: Matty Noordmans, Hendrik Brandsma

B klasse winnaarsronde

1e prijs: Marga Kramer, Erik Waterlander

2e prijs: Agnes Engelsma, Willem Miedema

3e prijs: Stephanie de Vries, Jelte Kroes

B klasse herkansingsronde

1e prijs: Erica Kramer, Rene Waterlander

2e prijs: Marije Okkema, Jouke van Dijk

3e prijs: Blanche Rosendal, Hidde Folkertsma

C klasse

1e prijs: Feikje Folkertsma, Jelle de Hoop

2e prijs: Martha Stuiver, Wiebren Joustra

3e prijs: Anna Brandsma, Jan Wind