Menno Mud wint marathon om ‘t Bildt

SINT JACOBIPAROCHIE - Dat de marathon om ’T Bildt op zaterdag 8 september niet op zo’n gunstige datum viel was bekend. Er waren deze dag veel meer lopen en de zondags ook, de lopers moesten een keuze maken dus werd de spoeling dunner voor de organisatoren.

Onderstaand verslag is door de organisatie ingestuurd.

De organisator op ’t Bildt was de SV Friesland uit St.-Jabik die jaarlijks vele tientallen lopen organiseert en mede organiseert in Friesland, Groningen en Drenthe. Maar dit feest was nu eenmaal op dit weekend gepland dus op de kalender www.hardlopendnederland.nl gezet.

Om 11.00 uur zaterdagmorgen gaf Wilco Tijmes, werknemer bij de RABOBANK, het startsein, de marathon en estafettelopers gingen zuidwaards naar Mooie Paal en zo via Wier, Berltsum, Birgum, Bitgummermole, Froubuurt, Oude Leije, Ouwesyl, Nijesyl, Swarte Haan, Ouwedyk, Westhoek, Dykshoek, Griene Dyk, Hoven en naar de finish in de Hofstraat.

De 5 en 12 km lopers gingen noordwaars naar de Ouwedyk en Westhoek, via Dykshoek en Grienedyk weer terug naar de finish. Prachtige routes voor degene die houden van ruim zicht over het Bildtse Land maar voor sommigen erg lange rechte stukken dyk waar maar geen eind aan scheen te komen. Onderweg om de 5 km was er verzorging in de vorm van water, fruit, vruchtendrank, cocacola en ontbijtkoek. De routes waren gepijld door Sjouke Touber en Jan v.d.Hoek ervaren lopers en na flink wat regen die nacht stonden de pijlen er nog wel zichtbaar op. Gelukkig bleef het verder droog anders had men dat weer over moeten doen.

Het waaide hard zeker op de Armendyk in de Westhoek, Voorzitter Meine Hitsma van SV Friesland omschreef dat zo, Op de Nijedyk en Ouwedyk kon ik nog 6:00 per km lopen maar op het stuk Seedyk woeien de kloaten die haast uut ‘e broek en haalde ik maar een schamele 7:00 per km. Gelukkig krijg je dan de Armendyk en zat de wind daarna grotendeels in de rug. Vorig jaar werd hij Nederlands kampioen op de 100 km in Winschoten, die was er nu weer maar door een blessure lukte het hem niet om zo ver te lopen, hij volbracht deze marathon op zijn geboortegrond “t Bildt in 4.01.26 De routes waren goed aagegeven toch zien somigen de pijlen over het hoofd en lopen dan een stuk verkeerde route, Cees Dijkstra uit Menaam liep zelfs 44 kilometer maar hoefde niets bij te betalen, voor € 7,50 kon men de marathon lopen voor € 5,00 de 12 of 5 km. Dit dank zij de steun van de RABOBANK die ook de startnummers,spelden, lint etc. leverde, hun spandoeken fleurden de start/finish op, jammer dat de boog door een misverstand van de koerier niet was gekomen en de SV Frieslandboog de finish aangaf.

Menno Mud uit Tietjerk, een chauffeur van Peter Appel, liep een super marathon, bijna in drie uur 3.02.51 en dat met deze harde wind, Angeli de Koning uit Maasland won bij de vrouwen 3.19.47 een prima prestatie voor deze 55 jarige hardloopster. De gepensioneerde Sjoerd Slaaf uit Groningen lid van SV Friesland liep zijn 999e marathon en volbracht die in 4.41.52 voor pake Tjeerd Visser uit Franeker, die werd opgewacht door zijn kinderen en kleinkinderen onderweg en na de finish.

Uitslagen:

Marathon: 1e Menno Mud Tietjerk 3.02.51 2e Albert v.d.Ziel Berltsum 3.18.30 3e Wim Douma Leeuwarden 2.21.48 4e Cees Dijkstra Menaam 3.21.48 5e Aise Bouma Kimswert 3.39.37 Vrouwen: 1e Angeli De Koning Maasland 3.19.47 Estafette: 1e Richard Touber – Daan v.d.Geest Stiens 3.17.50

20.8 KM: 1e Germ Steensma St.-Jabik 1.43.00 2e Willem Biemolt Utrecht 1.43.10 3e Erik Willekus St.-Anna 1.47.00 4e Gosse Alserda Groningen 1.50.40 5e Rinze Miedema St.-Jabik 1.55.44 Vrouwen: 1e Jelma Wassenaar Berltsum 1.55.44 2e Rina Sijtsma Dokkum 1.56.50 3e Cindy de Jager St.-Anna 2.08.00 4e Corrie Pars St.-Anna 2.13.10 5e Aafke Keizer St.-Anna 2.26.30

11.4 KM: 1e Kibrom Teweldebrhan Hijum 52.14 2e Giorgio Delea Franeker 53.23 3e Jan de Vries Drachten 53.24 4e Wilco Tijmes Bolsward 55.16 5e Wilco Sinnema St.-Anna 55.18 Vrouwen; 1e Jikke v.d.Berg Nijbeets 54.06 2e Froukje Stuursma Groningen 58.52 3e Jolien Bandstra St.-Anna 1.00.10 4e Sippie Louwsma Wijnaldum 1.03.08 5e Boukje Efdé Jirnsum 1.04.47

4.6 KM: 1e Pieter Prins Stiens 17.08 2e Dikkie v.d.Werf Bolsward 23.40 3e Wybe Sierksma Marrum 24.38 4e Robin Stallinga Tzummarum 25.31 5e Lubbert Kloosterman De Westereen29.09 Vrouwen: 1e Anneke Breidenbach Zwolle 23.55 2e Linda Lep Nij Altoenae 30.48 3e Bettina Reitsma Berltsum 30.48 4e Adri Abma Stiens 31.27 5e Rikst Dijkstra Leeuwarden 31.28