Startmiddag Vrouwen van Nu Franekeradeel

FRANEKER - Woensdag 26 september gaan de Vrouwen van Nu afd. Franekeradeel weer van start met de presentatie van alle activiteiten van het komende seizoen.

Gea Smits houdt een presentatie houden over de Samenloop voor Hoop die in juni 2019 wordt gehouden en waar de Vrouwen van Nu aan mee willen doen.

De bijeenkomst waarvoor ook belangstellenden worden uitgenodigd, is in Bloemketerp. Aanvang 14.00 u.