Kaatsverhaal: PC-winnaar met hersenschudding

FRANEKER - ‘Wanneer je in Franeker kaatse, dan kaatse je in een arena’, zal Klaas Kuiken later zeggen. De in 1902 in Minnertsga geboren kaatser, stapt op de ochtend van vier augustus 1937, in de trambus Sint Jacobiparochie-Franeker samen met vrouw en hun dochter.

Het valt de veevoer en aardappelkoopman ‘De Kuik’ op, dat de chauffeur ietwat onzeker aan het stuur zit, en biedt aan te zullen rijden en of de bestuurder dan maar niet beter ‘de kaartjes kan gaan knippen’. Uiteindelijk helemaal niet zo’n gek voorstel, want de chauffeur ís helemaal geen chauffeur, maar blijkt later werkelijk tramconducteur te zijn.

Als gevolg van een verkeerde manoeuvre rijdt de trambus, bij Sexbierum in de sloot en kantelt.

,,De heer van der Meij uit Sexbierum die toevallig achter de bus reed wist enige passagiers, onder wie de bekende kaatser Kuiken uit St. Jacobiparochie en diens vrouw en kind, uit de bus te helpen terwijl toegeschoten omwonenden de overigen uit hun netelige positie redden”, aldus de Leeuwarder Courant. Drie van de 26 inzittenden raken daarbij ernstig gewond, Klaas Kuiken belandt met een lichte hersenschudding in bed.

Na een poosje te hebben geslapen, realiseert hij zich dat hij zich niet op het Sjûkelân bevindt, maar thuis. Hij stapt uit bed, kleedt zich aan en gaat naar de lokale graanhandelaar Wijbenga, die een auto bezit. Samen rijden ze naar Franeker, waar hij al verwacht wordt.

,,As er net dea is troch dat ongelok, komt er wol wer”, is de verwachting op en rond het kaatsveld. Onder applaus van het publiek betreedt de man met onverzettelijke wil de kaatsarena. In de eerste omloop, die hij gemist heeft, is Ynse Kuperus voor hem ingevallen en de eerste partij van de dag wordt gewonnen.

Na overleg met het bestuur, wordt Kuperus vriendelijk bedankt en Kuiken kaatst die dag verder met zijn maten Dooitzen de Bildt en Sjouke Helfrich. Zonder veel moeite gaat ook de tweede partij naar het partuur van Kuiken en consorten, en in de halve finale komt de tegenstander niet verder dan twee eersten.

Al in het begin van de finale tegen Jan van Dijk, Taede Zijlstra en Jan van der Lei, slaan Helfrich en de Bildt beiden boven. Op de stand 6-6 retourneert Kuiken de bal richting het perk en deze zal het perk ook niet meer verlaten.

Op 6-4 slaat Helfrich de kaats voorbij en gaat de prijs naar partuur Kuiken. Sjouke Helfrich wordt tot koning gekozen. ’s Avonds wanneer Kuiken weer thuis is, komt de dokter toch nog even langs. ,,Jo binne een raer man”, aldus de dokter. ,,Dat kan wel weze,” antwoordt ‘De Kuik’, ,,maar salle jou mie eerst niet even felicitere? Ik hew wel de PC wonnen.”