Internationale uitwisseling met Rotary

FRANEKER / WOERDEN - Op dit moment verblijft de Braziliaans Julia Thum in Franeker in het kader van een internationale uitwisseling die op touw wordt gezet door Rotary International. Op 22 september is in Woerden een informatiedag over de internationale jeugduitwisselingen met Rotary, bedoeld voor jongeren die ook uitkijken naar zo’n avontuur.

Als grootste serviceclub wereldwijd organiseert Rotary International jaarlijks verschillende jeugduitwisselingsprogramma’s voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar. Naast de jaaruitwisselingen zijn er ook korte uitwisselingen tijdens de zomervakantie.

Jongeren worden ondergebracht bij gezinnen. Bij de ‘camps en tours’ worden er ook wel andere accommodaties gebruikt. De Rotary uitwisselingen kosten in verhouding minder dan die van commerciële en andere organisaties. De deelnemers en ontvangende families/Rotary Clubs dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Het wereldwijde netwerk en de service gedachte van Rotary zorgen reeds decennia voor verantwoorde en geslaagde jeugduitwisselingen. Kennismaken met andere jongeren, andere culturen en gewoonten wordt als een verrijking ervaren. De band die ontstaat met de gastfamilies in het buitenland is meestal bijzonder en langdurig.

Op www.rotary.nl/yep worden alle programma’s gepresenteerd. Daar is ook informatie te vinden over de informatiebijeenkomst op 22 september in Woerden voor mogelijke uitwisselingskandidaten met of zonder ouders, maar ook voor geïnteresseerden. Dit is in het Karlsbeek College aan de Jozef Israëlslaan 56. Opgeven kan ook via de site.