Humanitas hoop op AD nieuwe vrijwilligers te werven

FRANEKER - Wegens de toenemende vraag voor ondersteuning is Humanitas afd. Noordwest-Friesland op zoek naar nieuwe vrijwilligers, voor bijvoorbeeld het maatjesproject, ondersteuning van mantelzorgers en voor een bestuursfunctie. Woensdagmiddag 19 september staat Humanitas met een stand op de zorgmarkt en zaterdag 22 september de gehele dag op de AD jaar- en vrijmarkt.

Humanitas afdeling Noordwest Friesland is actief in de gemeente Waadhoeke en Harlingen met activiteiten als Thuisadministratie, Maatjesproject, Mantelzorgondersteuning, Klusjesdienst ‘Efkes Dwaan’, Steun bij Rouw en Verlies, Kindervakantieweken, Sinterklaas Speelgoedactie en Begeleide Omgangsregeling.

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden landelijk bijna 24.000 goed getrainde vrijwilligers gratis steun aan 65.000 deelnemers. Dit doet Humanitas binnen verschillende thema’s. Denk aan eenzaamheid, verlies, detentie, thuisadministratie, opvoeden en opgroeien.

De organisatie werkt vanuit waarden die in alle activiteiten terug zijn te vinden: regie behouden over je eigen leven, samenleven op basis van gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander en vraaggericht.

De ondersteuning is tijdelijk en gelijkwaardig. De vrijwilligers staan náást de deelnemers, nooit erboven. Ze bieden praktische hulp, tips, en een luisterend oor.

Het is ook mogelijk om contact op te nemen via de telefoon (06-10595106) of per e-mail (nw-friesland@humanitas.nl). Meer informatie ook op www.humanitas.nl/afdeling/noordwest-friesland.