Kaatsseizoen V.v.V. Tzummarum e.o. afgesloten met nachtkaatsen

TZUMMARUM - De jaarlijkse nachtkaatspartij vond zaterdag plaats op het kaatsveld van Tzummarum. Er hadden zich negen parturen opgegeven.

Onderstaand verslag is door de organisatie ingestuurd.

Er werd mooi vlot gekaatst en de voorzitter had de wind er in, zodat voor twaalf uur de laatste bal geslagen was. Er was een winnaars en een verliezersronde.

Eerste de parturen die een prijs hadden bemachtigd in de verliezersronde. De tweede prijs ging naar het partuur van Willem Heeringa, Marije Terpstra, Merle Visser. Zij verloren de finale van het partuur van Theo Draijer, Michael Rozeboom en Veronique Dijkstra.

In de winnaarsronde waren er drie prijzen. De derde prijs ging naar het partuur van Jan Haakma, Thomas Bakker en Baukje Houtsma.

In de finale werd er gestreden tussen het partuur van Stef de Graaf, Tjerk Greidanus, Sjieuwke Jellema en het partuur van Nick Leistra, Berend Dokter en Wietske Broersma. Laatstgenoemd partuur mocht zich winnaar noemen van deze nachtkaatspartij, en de voorzitter hing hun de hage om.