‘Ideeën genoeg voor een duurzame Waadhoeke’

FRANEKER - Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. De gemeenteraad heeft daarom Kernteams in het leven geroepen waarbij inwoners ook inspraak hebben en kennis kunnen delen. In de rubriek ‘Nabij besturen in de praktijk’ stellen de raadsleden zich voor. Deze week is het woord aan: Wim Hokken van SAM Waadhoeke

Vertel eens iets over jezelf.

Ik ben Wim Hokken en ik woon sinds 1990 in Sexbierum. Ik ben 65 jaar geleden geboren in Sliedrecht, een dorp in de Alblasserwaard. Ik kom nog wel eens in het land van mijn jeugd, maar thuis is het niet meer. Ik ben getrouwd, we hebben één dochter ze is hier niet geboren, maar wel getogen. Ze woont intussen ver weg in Utrecht met partner en onze twee kleinkinderen.

Na mijn schooltijd volgde al snel de dienstplicht, daarna begon het werkleven. Ik werkte bij verschillende gemeenten. In 1989 kreeg ik een aanstelling in Franekeradeel. Sindsdien ben ik in Fryslân werkzaam gebleven.

Het was de dijk die ons naar Sexbierum trok. Ik kende de dijk bij Sexbierum overigens al lang. Als schooljongen ging ik wel eens mee met een mosselvisser die percelen in de buurt van Sexbierum en Oosterbierum had.

Ik ben iemand die pas op latere leeftijd is gaan studeren. In 2001, net geen 50, sloot ik de opleiding sociale wetenschappen aan de open universiteit af.

Wat wil je graag realiseren?

Ik heb binnen SAM een GroenLinks achtergrond. Niemand vindt het vreemd dat biodiversiteit en duurzaamheid mijn bijzondere belangstelling hebben. Ik zou willen dat ik samen met de hele raad stappen richting een duurzame Waadhoeke mag zetten. Ideeën hebben we genoeg.

Ook heb ik de overtuiging dat we als gemeente een stevige bijdrage kunnen leveren aan meer biodiversiteit. Hoe bescheiden onze mogelijke bijdrage ook lijkt, de gemeente kan het verschil maken als we als voorloper stappen gaan zetten. Daar gaan we als SAM aan werken.

De burger als gesprekspartner, de kernteams?

Burgers kunnen mij overal op aanspreken. En dat doen ze ook. En dat is goed. Vaak verwijs ik door. Als mensen zelf de weg weten, dan kunnen ze de verantwoordelijken direct aanspreken en dat is effectiever dan via een middelaar.

Maar, we moeten er wel oog voor hebben dat wat voor de één toegankelijk is, dat niet perse ook toegankelijk is voor een ander. Een mooi voorbeeld daarvan is de OMRIN afvalapp. Perfecte app! Tot ik met iemand sprak die aangaf geen mobiele telefoon te hebben en internet niet snapt.

Als overheid moet je laagdrempelig kunnen communiceren. Als raad hebben we kernteams ingesteld met de nadrukkelijke bedoeling burgers actief te betrekken en invloed te geven op het gemeentelijk beleid. Het gaat om de achterliggende waarde van ‘zoek de burger op’. Hoe eerder in het proces hoe beter! Zo zien wij dat graag bij SAM. Niet alleen bij het Dreeslaantje, maar overal waar het maar even kan.

Het mooiste in mijn leven?

Mijn huwelijk als mooiste moment wellicht ? Maar ik vind dat je niet één ding uit je leven kan pakken, en zeggen van “dat was het mooiste”. Er zijn vele vele mooie momenten. Ik heb een fijn leven en ik ben van plan om dat nog heel lang vol te houden. Dat moet ook wel. Ik heb nog minstens 2000 ongelezen boeken liggen.