Klusdag bij molens Fryske Mole

ACHLUM - Stichting De Fryske Mole nodigt buren en andere inwoners uit de omgeving van de Achlumer Mole bij Achlum en van de Stienhúster Mûne bij Stiens uit om tijdens Burendag op zaterdag 22 september samen met de molenaars de handen uit de mouwen te steken.

Bij beide molens zijn kleine klusjes te doen. Er wordt een oude vlaggenmast opgeknapt en bij de molen geplaatst, zodat voor voorbijgangers duidelijk is dat de molenaar er is en dat zij welkom zijn.

Ook de verbinding tussen het dorp en de molen wordt aangepakt en het terrein rond de molen weer opgeknapt om tijdens draaidagen publiek te kunnen ontvangen.

De vrijwilligers krijgen van de molenaar een educatieve molenaarsles als blijk van waardering en de middag wordt afgesloten met gezamenlijk koffiedrinken bij de molen.

Er wordt zaterdag 22 september geklust van 14.00 uur tot 17.00 uur. De Achlumer Mole staat aan de Hitzumerweg, de Stienhúster Mûne aan de Wurgedyk.

-------------------------