Plan voor grote muurschildering Eise Eisinga in Botniasteeg

FRANEKER - Het portret van Eise Eisinga op de muur van de Koornbeurs is nu nog drie bij drie meter, maar als het aan het AD-bestuur ligt, wordt dat een veel grotere, permanente muurschildering van de bouwer van het planetarium. Het wachten is op toestemming en vergunningen.

Het idee om Eisinga te eren met een groot portret is afkomstig van Arnold van der Schoot. Aanleiding is het feit dat de in Dronryp geboren wolkammer 250 jaar geleden Franeker koos als zijn woonplaats. Omdat Eisinga tot op de dag van vandaag veel betekent voor de stad, is een groot portret niet meer dan terecht, redeneert Van der Schoot.

Het AD-bestuur ging mee in die gedachtengang en heeft alles in het werk gesteld om nog voor deze Agrarische Dagen een grote muurschildering te laten aanbrengen op de muur in de Botniasteeg. ,,Dat is ons niet gelukt’’, laat bestuurslid Bram Boekema weten. ,,Het verkrijgen van vergunningen en toestemming nam meer tijd in beslag dan we hadden gehoopt.’’

November

Om toch een ‘Eisinga aan de muur’ te krijgen is gekozen voor een portret op weerbestendig canvas in een aluminium frame. Dit portret van een redelijk minzaam kijkende Eisinga, blijft in elk geval hangen tot november.

Het AD-bestuur gaat na de Agrarische Dagen weer verder met de aanvraag van vergunningen. ,,We hopen dat het sneller kan, maar het moet toch mogelijk zijn om voor de volgende Agrarische Dagen een permanent portret van Eisinga op de Koornbeursmuur te hebben?’’

Blij verrast

Directeur Adrie Warmenhoven van het Eise Eisinga Planetarium was al blij verrast toen hij donderdagochtend het portret van Eisinga in de Botniasteeg zag hangen, maar dat er eventueeel een blijvend portret van Eijsinga verschijnt, ,,spreekt mij zeer aan. Het is prachtig als de maker van het planetarium zo vereeuwigd wordt in het zicht van het publiek.’’

Het originele schilderij hangt in het oude stadhuis in Franeker. Het is gemaakt door Willem Bartel van der Kooi in 1827. Een jaar later overleed de bouwer van het wereldberoemde planetarium. Het is een van de twee bekende portretten van Eisinga.