Leerlingen 4TL tussen de tomaten

FRANEKER - De examenkandidaten van AMS gingen er op uit voor het vak aardrijkskunde. In Berlikum brachten ze een bezoek aan de kassen. Hier bekeken ze de tomatenteelt.

In een lift mochten ze zelfs een blik van bovenaf op de tomatenplanten werpen. De leerlingen gaven achteraf aan dat ze een goed beeld van deze vorm van landbouw hebben.