Marga Waanders nieuwe burgemeester Waadhoeke

FRANEKER - Marga Waanders is door de gemeenteraad van Waadhoeke voorgedragen als nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat zij per 1 november het ambt overneemt van waarnemend burgemeester Haijo Apotheker.

Marga Waanders (58) is sinds negen jaar burgemeester van Dongeradeel. Die gemeente gaat per 1 januari samen met Ferwerderadiel en Kollumerland op in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân en krijgt dan ook een nieuwe burgemeester. De aanstaande fusie was voor haar reden om op zoek te gaan naar een andere functie.

Zij begon haar carrière als docent Nederlands en Duits. Vanaf 1990 was zij daarnaast in Leeuwarden raadslid voor de PvdA, totdat zij in 2001 wethouder werd in dezelfde gemeente.

Geboren in Twente houdt zij, zoals ze zelf zegt, inmiddels van Fryslân, de Friezen en it Frysk. En ze wil graag haar bestuurlijke ervaring en haar liefde voor vernieuwend lokaal bestuur inzetten om met Waadhoeke te bouwen aan de toekomst. Op dit moment woont Marga Waanders in Raard met haar partner, maar ze is bereid om naar Waadhoeke te verhuizen.

Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester op 30 oktober beëdigd en geïnstalleerd wordt en daarmee in dienst treedt. De voordracht wordt nu eerst aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester wordt door de Kroon benoemd.