Tientallen bomen Hitzumer Binnenpad in slechte conditie

HITZUM - De gemeente gaat enkele tientallen instabiele bomen langs het Hitzumer Binnenpad kappen en dood hout uit boomtoppen verwijderen. Tijdens de werkzaamheden van 1 tot en met 12 oktober is het fietspad gesloten voor alle verkeer.

Een boomdeskundige heeft de bomen in juni geïnspecteerd. Daar kwam uit naar voren gekomen dat met name langs het fietspad er een verhoogd risico is op het uitbreken van takken uit toppen van bomen. Vanuit haar zorgplicht moet de gemeente binnen drie maanden na dit onderzoek ingrijpen. Zolang de situatie nog niet is gewijzigd, moet uit voorzorg ook het fietspad tijdens harde wind of storm wordt afgesloten.

In de groenstrook is vanwege het veiligheidsaspect het kappen van bomen onvermijdelijk, aldus een verklaring van de gemeente. Tientallen gevaarlijke bomen zullen er tussenuit moeten worden gehaald. De gemeente wil daarbij de groene zoom van bomen zo veel mogelijk in tact houden.

Vanuit Hitzum blijft Franeker in oostelijke en westelijke richting bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Bromfietsers, fietsers en wandelaars kunnen daarvoor gebruik maken van het fietspad langs de provinciale weg. Vanuit de wijk Franeker-Zuid kan er ongeveer gedurende een week via het Binnenpaed geen ommetje worden gemaakt.

De verwachting is dat het werk afgerond kan worden tussen 1 en 12 oktober, maar bij slecht weer kan het langer duren.