‘De afstand tussen burger en overheid verkleinen’

FRANEKER - Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. De gemeenteraad heeft daarom Kernteams in het leven geroepen waarbij inwoners ook inspraak hebben en kennis kunnen delen. In de rubriek ‘Nabij besturen in de praktijk’ stellen de raadsleden zich voor. Deze week is het woord aan: Tjerk Wijnia Wim Hokken van het CDA.

Mijn naam is Tjerk Wijnia. Ik ben getrouwd en heb vier kinderen. Geboren in Wjelsryp en woon sinds 1975 in Tzum. Na ruim 30 jaar in de houtindustrie te hebben gewerkt ben ik in 2014 mijn eigen bedrijf gestart in de schoonmaakdiensten en producten en bestratingsonderhoud.

Wat ik graag in de Waadhoeke wil realiseren is de afstand tussen overheid en burger/ondernemer kleiner te maken. Door in overleg te gaan met de inwoners /ondernemers ontstaat er meer begrip voor elkaars standpunten.

Bij de introductie van de kernteams was de insteek dat dit de raadscommissievergadering moet gaan vervangen. Dit is duidelijk nog niet het geval. De onderwerpen in de kernteams gaan vooral over het beleid dat in de toekomst ontwikkeld wordt. Wat wel een positief punt is in de kernteams dat de inwoners ook aanschuiven om hun visie te geven over bepaalde onderwerpen. Dit geeft meer betrokkenheid.

Het groenbeheer ligt mij na aan het hart in de gemeente. Het is nog steeds zoeken naar de juiste methode voor onkruidbestrijding en natuurbeheer in de bermen, plantsoenen en bestrating. Dat we van het gif afmoeten staat niet ter discussie maar er moet wel een aanvaardbaar alternatief zijn wat betaalbaar en effectief is.

Verder verwacht ik veel van de nieuwe omgevingswet die in 2021 geïntroduceerd wordt en heel veel bestaande wetten moet gaan vervangen. Het ‘regelvrije ondernemen’ waar we in de pilot van de nieuwe omgevingswet mee bezig zijn spreekt mij erg aan. Het kernwoord hierin is vertouwen in elkaar.

Privé hoogtepunten zijn natuurlijk trouwen, kinderen krijgen maar ook het naast je werk bezig zijn met culturele en politieke zaken zowel in ons dorp en in de regio. Zakelijke hoogtepunten is het starten van mijn eigen bedrijf in 2014 en de samenwerking met een aantal bedrijven in de regio.