Waadhoeke in gesprek over beleid huisvesting arbeidsmigranten

FRANEKER - De gemeente Waadhoeke neemt het beleid over de huisvesting van arbeidsmigranten onder de loep. Er zijn hiervoor gesprekken gevoerd met diverse werkgevers en huisvesters. Het resultaat is een denkrichting voor verruiming van het huidige beleid. Binnenkort wil de gemeente deze denkrichting met de dorpsbelangen en wijkverenigingen bespreken.

Tijdelijk beleid

In maart van dit jaar stelde de gemeenteraad met spoed een beleid vast over huisvesting van arbeidsmigranten, omdat dat eerder ontbrak in een deel van de gemeente. Daarbij gaf het college van B&W al aan dat dit tijdelijk beleid is. De gemeenteraad heeft het college toen meegegeven om met de werkgevers van de arbeidsmigranten in gesprek te gaan over het beleid.

Drie doelstellingen

Uitgangspunt van het beleid blijft dat het positieve kansen biedt voor alle partijen. De drie doelstellingen zijn: het goed huisvesten van arbeidsmigranten; het voorkomen van overlast voor de directe leefomgeving door uit te gaan van “spreiden & mengen”; het behoud en versterken van bedrijvigheid.

Verruimen van beleid

Na de gesprekken met de eerder genoemde betrokkenen denkt het college aan het verruimen van het beleid. Wethouder Nel Haarsma: ,,Het blijkt lastig om het plafond van de 1% per kern vol te houden. Daarbij vinden we wel dat de opzet van het beleid ‘de straat is de maat’ moet blijven bestaan.”

Omdat nu nog niet zeker is of en hoe het beleid wordt aangepast, worden verzoeken om handhaving tijdelijk ‘bevroren’. Alle betrokkenen worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Besprekingen

De volgende stap is nu het bespreken van de denkrichting met dorpsbelangen en wijkverenigingen. Na dit overleg is het de bedoeling om alle bevindingen te bespreken in een raadsbijeenkomst. Mede aan de hand daarvan hoopt het college dat de gemeenteraad voldoende informatie heeft voor besluitvorming.