Ontmoetingsdienst in Martinikerk Franeker

In de Martinikerk in Franeker is zondagavond 7 oktober een Ontmoetingsdienst om 19.00 uur. Voorganger is ds. Bruinsma uit Frieschepalen. Hij zal spreken over het thema: ‘Kijk, Hij beweegt....’ Er worden bekende, populaire liederen gezongen. Bauke van der Meer speelt op het orgel. Verder zal het duo Eaglefield uit Tzum verschillende malen optreden. De oOrganisatie berust bij de: Interkerkelijke Evangelisatie Commissie.