Bijeenkomst in kader van Week tegen Eenzaamheid

FRANEKER - Het is de Week tegen Eenzaamheid. In het kader van deze week vindt donderdag 4 oktober van 15.30 tot 20.00 uur een themabijeenkomst over eenzaamheid plaats. Deze bijeenkomst is gratis bij te wonen in Kwekerij ‘It Wiid’ in Wier

De themabijeenkomst is gericht op eenzaamheid in relatie tot identiteit. De bijeenkomst is voor iedereen die betrokken is bij het thema eenzaamheid, zoals professionals, vrijwilligers, mensen die zich eenzaam voelen en naasten die beter geïnformeerd willen worden.

Samen tegen eenzaamheid

De Week tegen Eenzaamheid is bedoeld om eenzaamheid onder de aandacht te brengen, informatie uit te wisselen en mensen van jong tot oud die zich eenzaam voelen te steunen. Door aan te sluiten op de Week tegen Eenzaamheid willen vrijwilligersorganisaties, kerken en het Gebiedsteam in de gemeente Waadhoeke bijdragen aan het bespreekbaar maken van eenzaamheid.

Gevarieerd programma

Tijdens de themabijeenkomst worden verschillende workshops aangeboden: eenzaamheid onder boeren en tuinders, verlies en rouw, presentiebenadering, culturele verschillen en eenzaamheid en dementie. Elke deelnemer mag twee workshops volgen. Vooraf inschrijven voor de workshops is niet nodig. Een toelichting op de workshops zal binnenkort te vinden zijn op www.deskule.nl.