Bijeenkomst voor vrouwen na gynaecologische kanker

FRANEKER - Voor vrouwen die te maken hebben gehad met een vorm van gynaecologische kanker is er dinsdagavond 16 oktober een contactbijeenkomst bij Maatschap Fysiotherapeuten Franeker in de Hertog aan de Hertog van Saxenlaan 36.

De diagnose kanker en de behandelingen hiervoor kunnen veel impact hebben op iemands leven. Tijdens de behandelingen is alles gericht op het bestrijden van de ziekte. Ná de behandelingen kan men te maken krijgen met blijvende effecten of veranderingen in het lichaam waarvan het soms moeilijk is om uit te leggen aan mensen die dit niet zelf hebben meegemaakt.

Impact

Tijdens deze avond met thema ‘gynaecologische kanker’ kan men lotgenoten uit de regio ontmoeten en praten over de impact van de ziekte en de behandelingen hiervoor en over de invloed die het op dit moment nog uitoefent op iemands leven.

Deze bijeenkomst is dinsdag 16 oktober van 19.30 tot 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar aanmelden is wel gewenst. Aanmelden via 0517-395100 of via balie@fysiofraneker.nl

De avond staat onder begeleiding van Hermien Wierdsma, oncologie- en oedeemfysiotherapeut bij Maatschap Fysiotherapeuten Franeker in de Hertog. Het is de derde avond in een serie bijeenkomsten die wordt georganiseerd voor mensen die in het verleden zijn gediagnosticeerd met kanker.