Positief huishoudboekje gemeente Harlingen

HARLINGEN - Gemeente Harlingen stevent opnieuw af op een sluitende begroting voor 2019 en zelfs een oplopend positief saldo in daaropvolgende jaren. Dit betekent relatief lage lasten voor haar inwoners en ruimte voor investeringen.

Het college van b.en w. stelt in de programmabegroting 2019 voor om te investeren in het Westereedijkgebied en de Ontwikkeling Waterfront, het gebied tussen de veerterminal en de langparkeerlocaties. Verder is er ook meer geld beschikbaar voor zaken als schuldhulpverlening en preventie en wordt er geïnvesteerd in de gebiedsteams. Het college heeft ook een tunnel opgenomen in de aanleg van het fietspad tussen Wijnaldum en Harlingen in de begroting en er is rekening gehouden met het afschaffen van de hondenbelasting.

Ook de wens om de Julianalaan in Midlum aan te pakken, staat in het programma, evenals het verbeteren van de voorzieningen voor buitendijks fietsen en in het algemeen, het stimuleren van recreatie en toerisme. Onderdeel daarvan is het ‘merk’ ‘Harlingen Welkom aan Zee’ dat meer body moet krijgen.

Lasten

Harlingen weet de lasten voor haar inwoners laag te houden, ondanks de ambitieuze begroting. Het college komt wel met een ‘winstwaarschuwing’: de landelijke ontwikkelingen in het sociaal domein (Wmo) kunnen roet in het eten gooien.