Marga Waanders wil bouwen aan toekomst van Waadhoeke

FRANEKER - Over enkele weken zal Marga Waanders (58) worden geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Waadhoeke. De eerste door de kroon benoemde burgemeester van de jonge fusiegemeente. Waanders volgt Hayo Apotheker op die als waarnemend burgemeester de eerste burgemeester na de fusie was.

,,De mensen mogen van mij een burgemeester verwachten die zich met hart en ziel in zal zetten voor de inwoners van de gemeente. Een burgemeester die open staat voor vernieuwingen. Na mijn installatie zal ik zo snel mogelijk aan de gang met kennismaking van de gemeente. Dat zorgt ook voor verbinding. Ik ga eerst goed voelen en ervaren waar de grote opgaven liggen. De grote lijnen zijn uitgezet, die gaan we de komende tijd verder uitwerken.”

Waanders ziet overeenkomsten en verschillen tussen de gemeente Dongeradeel, waarvan ze nu nog burgemeester is, en Waadhoeke: ,,Net als de Waadhoeke is Dongeradeel een gemeente met een grotere kern: Dokkum en daarom heen veel kleinere kernen. Dat spreekt me aan. Stad en dorp is een prachtige combinatie, Waadhoeke is een prachtig veelzijdig gebied. We moeten het kernenbeleid goed vorm gaan geven, een goede interactie en communicatie organiseren. Burgers moeten het gevoel hebben dat de gemeente er voor hen is, dat ze er terecht kunnen.”

Dat de fusie al een feit is en er al een solide begin is, vindt Waanders een groot pluspunt: ,,Er is al een mooie start gemaakt. Hayo Apotheker heeft al veel in de steigers gezet. Er staat al veel in de startblokken, een prachtige uitdaging om dat verder uit te bouwen. Ik wil graag mijn bestuurlijke ervaring en deskundigheid, met daarbij de liefde voor lokaal bestuur, inzetten om met Waadhoeke te bouwen aan de toekomst.”

Meertaligheid

Dat ze in een gebied terecht komt waar meerdere talen worden gesproken, ziet Marga Waanders als een voorrecht. ,,Meertaligheid is echt een mooi speerpunt. In Waadhoeke wordt Nederlands, Fries, Bildts en Franekers gesproken. Dat is bijzonder en dat moet je koesteren, een gebied met zoveel (minderheids)talen. Daar moeten we wat mee doen, en ook uitdragen buiten de gemeentegrenzen.

Het Bildts is een cultuurdrager voor een groot deel van de gemeente. Ik ga dan ook zeker een cursus Bildts doen. Niet meteen, ik moet eerst een beetje mijn weg gevonden hebben in de gemeente, maar ik ga dat zeker doen. Ik verwacht niet dat ik het Bildts helemaal zal kunnen beheersen, het lijkt me vrij lastig, maar het interesseert me zeer.”

Damescollege

In Waadhoeke ontstaat een college van burgemeester en wethouders waarin de dames de meerderheid hebben. Waanders ziet zich omringd door de wethouders Caroline de Pee, Boukje Tol, Nel Haarsma en de enige man in het gezelschap, Jan Dijkstra. Ook de gemeentesecretaris is een dame, Annet Doesburg. ,,Dat is vrij bijzonder. Meestal zijn de heren in de meerderheid. Maar het gaat om de goede samenwerking. Ik verwacht dat die er zeker zal zijn.’’