Lezing Oud Barradeel over ‘Fryske Mole’

SEXBIERUM - De Oudheidkundige Vereniging Barradeel houdt vrijdag 26 oktober een lezing over de Fryske Mole. De lezing wordt verzorgd door de heer Wiepke Schukken, voorzitter van de stichting De Fryske Mole. De lezing begint om 20.00 uur in dorpshuis It Waed in Sexbierum.

Vanaf de 17e eeuw begint de Nederlandse windmolen aan een geweldige opmars, met als hoogtepunt de tweede helft van de 19e eeuw. Er staan dan naar schatting 9000 molens in Nederland. In Fryslân staan in die periode maar liefst 2400 molens. Anno 2018 zijn er nog ongeveer 130 werkende molens.

Stichting De Fryske Mole heeft hiervan 42 in bezit en samen met andere moleneigenaren zet zij zich in voor het behoud van deze molens.

14 industriemolens

Ook in de voormalige gemeente Barradeel stond een groot aantal molens, onder ander in Minnertsga, Oosterbierum, Sexbierum, Wijnaldum en Almenum. Dit waren meestal koren- en poldermolens, behalve bij Almenum, daar stonden maar liefst 14 industriemolens.

In de gemeente Barradeel is alleen molen de Korenaar in Sexbierum, gebouwd in 1868, ontkomen aan de sloophamer.

Tijdens de lezing is er onder andere aandacht voor de oorsprong van de molen, de functies van de molen en het bewaren en in standhouden van de Fryske molens door stichting De Fryske Mole. De toegang is gratis.

Bij de afbeelding: De achtkantige poldermolen de Eendracht aan de Foarryp bij Wijnaldum. Gebouwd in 1802 en afgebroken in 1951.