Afvaloven dicht? Bureau brengt de gevolgen in kaart

HARLINGEN - Een onderzoek naar de gevolgen van een mogelijke sluiting van de afvaloven in Harlingen kan medio oktober van start. De gemeente heeft een aantal onderzoekbureaus benaderd en maakt over enkele weken haar keus bekend. Daarbij telt zwaar mee hoe het bureau alle betrokkenen bij het onderzoek betrekt.

Het onderzoek naar de financiële, economische en juridische gevolgen vloeit voort uit een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad in juli dit jaar. Aanleiding voor de motie was het protest uit de samenleving die volgde op de storing in de afvaloven op 28 mei. De motie werd ingediend door D66, Harlinger Belang, GroenLinks en Wad’n Partij.

Nieuwe storing

De afgelopen maanden zijn er enkele brandjes geweest in onder andere het isolatiemateriaal van de afvaloven. Daarbij hoefde de installatie niet stilgelegd te worden,, maar zaterdag 6 oktober was dat wel noodzakelijk. Toen was er een storing in de ketelinstallatie. Dit resulteerde in langdurige stankoverlast in de gemeente Harlingen.

De storing en overlast die dit heeft opgeleverd schaadt weer het vertrouwen van de gemeente Harlingen en haar inwoners in de REC, aldus een verklaring van de gemeente. De stank leverde een stroom aan klachten over de REC bij zowel de milieu-alarmlijn van de FUMO als Meldkamer Noord-Nederland.

Deze meldingen zijn voor de gemeente Harlingen aanleiding om aan te sturen op een breed overleg met de provincie Fryslân, FUMO en de Veiligheidsregio Fryslân met als doel Omrin nog nadrukkelijker te wijzen op het belang van goed omgevingsmanagement.