Lofstem zingt in dienst Vrije Evangelische Gemeente

FRANEKER - Het is vijf jaar geleden dat het koor God is mijn Lied is opgeheven vanwege het gebrek aan mannenstemmen. Negen leden van het koor zijn toen lid geworden van De Lofstem uit Wjelsryp dat onder leidings staat van Doede Terluin uit Bolsward. Dit koor zingt zondag 21 oktober een liederen in de dienst van de Vrije Evangelische Gemeente aan het Noord in Franeker. Onder meer het lied Vleugels ( Deuteronomium) staat op het programma. De overdenking wordt verzorgd door ds. Dorette van Houten. De dienst begint om 9.30 uur.