Koninklijke onderscheiding voor dirigent Dirk Norbruis

MINNERTSGA/ DOKKUM - Ruim twintig jaar was Dirk Norbruis uit Minnertsga dirigent van het Christelijk Mannenkoor ‘Pro Rege’. Zondagavond nam hij in een overvolle Fonteinkerk in Dokkum afscheid van ‘zijn mannen’ tijdens een gevarieerd muzikaal programma, waarin behalve ‘Pro Rege’ ook gospelgroep ‘The Telling Voices’ een belangrijke rol speelde.

Dit koor uit Minnertsga, waarvan Dirk meer dan veertig jaar dirigent was, trad deze avond voor de allerlaatste keer op en zong zowel afzonderlijk als samen met ‘Pro Rege’. Beide koren brachten mooie geestelijke liederen naar voren, zoals ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’, ‘Worthy is the Lamb’, ‘Walk in the light’, ‘U bent alles Heer’ en het prachtige ‘Dank sei Dir, Herr’ van Händel.

Vaak mocht het publiek een of meer coupletten meezingen en dat leverde volumineuze koorzang op. Ronald Postema begeleidde op de piano en Anja Heikamp-Kommerie op het orgel en geregeld zette ook Dirk Norbruis zelf zich achter het klavier. Het was helemaal zijn avond en hij gaf zich volledig.

Grote verrassing

Halverwege het programma werd hij verrast met een enorm cadeau – een barbecue – en op een gegeven moment moest hij het dirigeren zelfs langere tijd staken om zich te laten toespreken door burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Waadhoeke.

Deze roemde zijn vele en langdurige activiteiten als organist en koordirigent, noemde hem enthousiast, plichtsgetrouw en verbindend en benoemde hem tenslotte namens de koning tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Verjaardag

Dirk was zichtbaar aangeslagen, maar liet een dankwoord niet na. Zo was hij deze avond een van de sprekers, die de microfoon hanteerde. Voorzitter Andries Postma kwam ook aan het woord en verder gaf Reina Hibma, die als intermezzo een fraaie saxofoonsolo ten beste gaf, het publiek de nodige opdrachten: het zingen van ‘Lang zal ie leven’ voor de jarige Dirk, het schrijven van afscheidsteksten op uitgedeelde papiertjes en het ter hand nemen van zakdoekjes om afscheidstranen te wissen.

Dirk Norbruis, die tijdens de collecte samen met Ronald Postema op sprankelende wijze quatre-mains speelde in Schuberts ‘Marche Militaire’, gaf het dirigeerstokje midden in het lied ‘Sjong op foar Jezus’ door aan de nieuwe dirigent Jan Hibma.

Deze bracht het lied tot een goed einde en maakte daarna nog mee, dat hij de gedecoreerde Dirk als begeleidend pianist mocht dirigeren in een van de laatste koorstukken van het programma.