Fries netwerk fietsknooppunten wordt ‘aan elkaar geknoopt’

FRANEKER - Friesland telt nu nog vijf regio’s met een fietsknooppuntennetwerk, maar in een grote onderhoudsbeurt worden die de komende tijd samengevoegd. Fietsers merken van het onderhoud weinig en hoeven vanaf mei 2019 nog maar 1 kaart aan te schaffen voor Fietsnetwerk Fryslân.

Het huidige netwerk staat ruim 12 jaar en is aan onderhoud toe. Dat wordt uitgevoerd in opdracht door Recreatieschap Marrekrite in opdracht van de Provincie Fryslân.

De vernieuwing is onderdeel van het project Routenetwerken bij de tijd en compleet, waarbij ook het provinciale wandelknooppuntnetwerk wordt afgerond. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Fryslân en de Friese gemeenten. Alleen op de Friese Waddeneilanden is geen fietsknooppuntnetwerk.

Nieuwe trajecten

Deze vernieuwing biedt ook de kans om het netwerk verder te verbeteren door nieuwe trajecten aan het netwerk toe te voegen. Dat kunnen trajecten over nieuwe fietspaden zijn, maar er is met name aandacht voor het verbeteren van de routes door de dorpen en steden.

De verbetering van het fietsknooppuntnetwerk start deze week in Noordoost-Fryslân. Vervolgens wordt het netwerk in de rest van Friesland gefaseerd aangepakt. In mei 2019 moet het hele netwerk vernieuwd zijn.

Geen overlast

Voor de fietser zal er weinig tot geen overlast zijn tijdens de werkzaamheden. De bebording wordt per traject vervangen, zodat men altijd nog een route uit kan stippelen en volgen via de bebording. De infopanelen op de knooppunten worden pas aan het eind van het project vervangen.

Tot die tijd wordt de fietser er met een sticker op de panelen op geattendeerd dat de kaart van het netwerk niet meer actueel is.