Alzheimercafé in bibliotheek Dronryp

DRONRYP - Het Alzheimer Café Noordwest-Friesland op locatie is dinsdag 30 oktober in de bibliotheek in Dronrijp. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma met als thema ‘Wanneer is de grens bereikt’ begint om 19.30 uur.

Het thema van de avond wordt besproken door Marloes Nicolai, casemanager dementie en wijkverpleegkundige bij Palet.

Mantelzorg voor mensen met de diagnose dementie wordt vaak verleend door een naaste uit liefde en genegenheid. Hoe goed de bedoelingen ook zijn, lichamelijke- en geestelijke belasting kan leiden tot stress en uitputting van de mantelzorger. Bovendien kan er bij de mantelzorger een gevoel van onmacht ontstaan voor diegene die hij of zij verzorgt.

Beste bedoelingen

De zorg wordt met de beste bedoelingen gegeven. Maar ondanks die goede wil is er een grens aan mogelijkheden voor deze zorg. Als de mantelzorger niet over de juiste kennis of vaardigheden beschikt, kan hij of zij hun naaste onbewust tekort doen.

Het programma is zo veel mogelijk interactief en de inhoud van de avond zal mede worden bepaald door vragen en ervaringen van de aanwezigen.

Een Alzheimer Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang en de koffie en thee zijn gratis.

Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject van Stichting Alzheimer Nederland met Patyna, Stichting Palet, Noorderbreedte, Zorgcentrum het Bildt, Thuiszorg het Friese Land en Ouderenwerk Waadhoeke.