Laatste hamerslag voor Hayo Apotheker

FRANEKER - Tien maanden gaf Hayo Apotheker als waarnemend burgemeester leiding aan de gemeente Waadhoeke. De derde fusiegemeente die Apotheker vorm mocht geven na Steenwijkerwold en Súdwesthoeke. Donderdagavond klonk zijn laatste hamerslag na de gemeenteraadsvergadering. Er volgt nog een collegevergadering waarna Apotheker op 30 oktober de ambtsketen overdraagt aan Marga Waanders.

Er waren lovende woorden voor het werk van Apotheker, die deze functie op zich nam na 36 jaar burgemeesterschap in diverse andere gemeenten. Wethouder Caroline de Pee bedankte Apotheker voor de wijze waarop hij de gemeente gestalte heeft gegeven, hoe hij de raad en de burgers warm heeft gemaakt en heeft laten voelen dat Waadhoeke een gemeente is die ertoe doet.

,,Bedankt dat je onze roerganger wilde zijn, dat je ons hebt opgevoed.’’ Zo bedankte Kees Arendz de scheidend burgemeester. Op subtiele wijze wist Apotheker de gemeenteraad geregeld op puntjes te wijzen die even anders moesten.

Apotheker blikte terug op een mooie periode. ,,Het was een eer om dit te mogen doen. We hebben met elkaar iets moois bijeen gebracht. Ik hoop dat Waadhoeke zich verder zal blijven ontwikkelen. Ik ben er zelf heel erg gemotiveerd door geraakt. Als je het hele palet ziet, Franeker en alle dorpen er omheen, dan weet je waar je het voor doet. Ik was uw eerste burgemeester en daar ben ik trots op!”

Extra personeel

De laatste gemeenteraadsvergadering met Apotheker als voorzitter was een pittige, het werd een latertje. Vooral het punt over het terugdringen van wachtlijsten bij hulpaanvragen via het Gebiedsteam hield de gemoederen bezig. De raadsleden Osinga en Mast stelden dat wethouder Boukje Tol had verzuimd de informatie hierover door te geven aan de raad. Ze zeiden geschrokken te zijn toen ze vernamen dat de wachtlijst in sommige gevallen op was gelopen tot elf weken.

Tol stelde dat dit in juli al aan de raad was gemeld en dat de raadsleden dit hadden kunnen weten. Er zijn toen maatregelen genomen en de wachtlijst is in de meeste gevallen al flink terug gebracht, er zijn nog enkele uitzonderingen die tot zo’n zes weken moeten wachten, aldus Boukje Tol. Wel gaf Tol toe dat de voorgeschreven termijn van vier weken niet overal gehaald wordt.

Om de wachtlijsten weg te werken wordt het gebiedsteam uitgebreid met 7,5 fte extra, betaald uit de innovatiepot. Na een schorsing stemde de raad hiermee in. De VVD diende samen met Christen Unie en Gemeentebelangen een motie in waarin zij het college verzoeken een maandelijkse schriftelijke update te sturen van de wachtlijsten bij de verschillende gebiedsteams en voor 1 juli 2019 de wachtlijsten weg te werken en afgesproken termijn terug te dringen naar maximaal vier weken. De motie haalde het niet.

,,Met het innovatiebudget hebben we de ruimte om een inhaalslag te maken. Ik houd u op de hoogte, ik heb erkend dat de wachtlijst op dit moment te lang is.’’ aldus wethouder Tol.