Wandelen van zout naar zout met Fryske Gea

KORNWERDERZAND - – It Fryske Gea houdt zondag 11 november van 10.30 tot 12.00 uur een wandelexcursie op de grens van zoet naar zout.

De verkenningstocht start bij het Afsluitdijk Wadden Center op de grens van het IJsselmeer, de zoute Waddenzee en de Afsluitdijk. Excursieleider Klaas van der Wolf vertelt over deze bijzondere plek, zoals de historie van het gebied, terwijl we ook de schut- en spuisluizen bij Kornwerderzand passeren.

De aanleg van de Afsluitdijk had een enorme impact op de natuur en verbrak de natuurlijke verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Hierdoor kunnen vissen niet meer van de Waddenzee naar het IJsselmeer trekken.

Hun instinct en de geur van zoet water drijft de vissen naar Kornwerderzand. Als hier straks de vismigratierivier klaar is, dan kunnen ze door de Afsluitdijk zwemmen. Tijdens de excursie wordt uitgelegd hoe dit ‘gat’ in de Afsluitdijk werkt?

Aanmelden kan uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/wandelexcursie-11nov of 0512 – 38 14 48.