Ontmoetingsochtend voor vrouwen in St. Annaparochie

SINT ANNAPAROCHIE - Ds. Johannes Bakker uit Stiens gaat woensdag 7 november op de ontmoetingsochtend voor vrouwen nader in op het thema ‘Jezus volgen op weg naar het koninkrijk van God’. Er wordt gezongen, gepraat en geluisterd met als doel elkaar te bemoedigen en op te bouwen in het geloof. Deze ochtenden worden bezocht door vrouwen uit verschillende kerken, maar ook degenen die niet kerkelijk zijn, zijn welkom.

De bijeenkomst is in de Skûl bij de R.K. kerk aan de J.J. Costerstraat in Sint Annaparochie. Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar. Meer informatie: Mina Kuiken (0518 462056) of Bea Zijlstra (0518 461350).