Zijlstra nieuwe fractievoorzitter CDA Waadhoeke

FRANEKER - Jochem Jan Zijlstra uit Dronryp is vanaf 1 november de nieuwe fractievoorzitter van CDA Waadhoeke. Hij neemt de voorzittershamer over van Esther Keizer uit Menaam.

Keizer heeft om persoonlijke redenen besloten te stoppen met het raadswerk en verlaat de gemeentepolitiek. De intensiteit van de gemeentelijke politiek, zeker in de tijdrovende functie van fractievoorzitter, is voor haar niet langer te combineren met privéleven, carrière, en een studie Didactische Bevoegdheid voor MBO-docenten.

,,Ik ben trots op wat we dit eerste jaar van Waadhoeke hebben neergezet,” zegt Keizer, die samen met lijsttrekker en wethouder De Pee vorig jaar november de coalitie-onderhandelingen heeft geleid. Ook heeft ze een grote invloed gehad op het verkiezingsplan CDA Waadhoeke van de afgelopen gemeenteverkiezingen.

Jochem Jan Zijlstra is de nummer twee van de CDA Waadhoeke kieslijst. Hij is blij met het vertrouwen dat de fractie in hem heeft uitgesproken. ,,Het is een grote uitdaging en verantwoordelijkheid om de ambities voor Waadhoeke in deze coalitie verder vorm en inhoud te geven”.

De 40-jarige Zijlstra is in het dagelijkse leven adviseur financiën & control in het publieke domein in (Noord-)Nederland. Zijn huidige portefeuille bestaat uit verkeer & vervoer en economie & werkgelegenheid. Ook is hij voorzitter van de auditcommissie. Zijlstra is een groot voorstander van Nabij Besturen. Bewoners actief betrekken bij de eigen leefomgeving en de verbinding zoeken. Daar zet hij zich graag voor in.

De nummer 12 van de CDA-lijst Dorine Vlaar-Vroonland maakt de acht zetels tellende fractie weer compleet. De 32-jarige Franekerse zal naar alle waarschijnlijkheid al tijdens de raadsvergadering van 1 november geïnstalleerd worden. Welke portefeuille zij onder haar hoede krijgt, wordt begin november bekend gemaakt. .