Door droogte fors minder aardappelen en uien

FRANEKER - Het CBS verwacht dat dit jaar een fors minder consumptieaardappelen worden gerooid. De opbrengst is berekend op 3,1 miljoen ton, 23 procent minder dan in 2017. De verwachte uien-oogst is zelfs 44 procent lager en bij suikerbieten is dat een daling van 13 procent ten opzichte van 2017.

In 2018 was er sprake van een lange periode van droogte. Samen met de mogelijkheid om wel of niet te kunnen beregenen kunnen verschillen in lokale hectareopbrengsten groter zijn dan in een gemiddeld oogstjaar. De voorlopige oogstraming is gemaakt op basis van informatie dat op dat moment beschikbaar is.

In de jaren 2010-2017 was de definitieve opbrengst per hectare voor consumptieaardappelen drie jaren lager dan de voorlopige geschatte opbrengst per hectare. Het grootste verschil was in 2015, toen de uiteindelijke opbrengst bijna 9 procent lager was dan aanvankelijk geschat. De overige vijf jaren was de definitieve opbrengst per hectare hoger dan voorlopig geschat.

Uitgaande van de raming van Delphy en CBS, brengt een hectare in 2018 gemiddeld 40 ton consumptieaardappelen op, dit is 24 procent minder dan in 2017 per hectare werd geoogst. De opbrengst van een hectare zaaiuien wordt geraamd op 32 ton (43 procent lager), die van suikerbieten op 81 ton (13 procent lager dan in 2017).

Aan de verwachte geschatte opbrengst per hectare kleven onzekerheden. Ook kunnen op lokaal niveau de opbrengsten per hectare flink afwijken van het verwachte gemiddelde.