Buren van Talant exposeren in ECR Kening State

FRANEKER - ,,Beeldende kunst is wat het is. Sommigen vinden een bepaald schilderij helemaal niks, anderen vinden het prachtig. En dat is goed”, aldus Kees Vos van Talant tijdens zijn toespraak bij de opening van de nieuwe tentoonstelling op ECR Kening State te Franeker.

Werden de vorige exposities ingericht met werk van bewoners van ECR Kening State, of cliënten die lid waren van de sociëteit, nu is het de beurt aan mensen van buiten. En de keuze viel op cliënten van Talant Franeker.

Dat de keuze op deze groep viel ligt voor de hand, want de kunstenaars zijn verbonden aan de dagbestedingslocatie It Fûgelpaad. Dat gebouw staat aan het Filosofenpad in Franeker, vlak naast het terrein van ECR Kening State. Het zijn dus buren.

Locatiemanager Simmie Koekkoek van ECR Kening State is blij met het werk: ,,Het zijn cliënten van Talant, maar het zijn kunstenaars. Hun werk roept discussie op, wij praten erover. Wij genieten ervan.”

Ze luisterde naar de verhalen die de kunstenaars vertelden. Wat hen bewoog, wat ze bedoelden en wat het voorstelt en dat maakt alles nog veel mooier, zei Simmie Koekkoek. ,,Dan snap je het nog beter.”

Mensen die het werk willen bekijken, kunnen dat doen tijdens kantooruren. Dan is ECR Kening State vrij toegankelijk. En dat blijft ook zo, ondanks het feit dat de woonzorgvoorziening is overgegaan in andere handen. Er gaan echter wel andere dingen veranderen. Bijvoorbeeld de bovenste verdieping wordt anders ingericht. De bestaande appartementen op deze etage worden verbouwd tot 22 zorghotelstudio’s.

Expressionistisch

Opnieuw zorgden Wilma van de Brug en Gerda Booy voor de inrichting van de tentoonstelling. Ze kozen voor veel kunstenaars, meer dan twaalf, en heel veel werk. Onderlinge beïnvloeding en navolging is dan een logisch gevolg en dat geeft de kans om thema’s te maken.

Het enige nadeel van exposeren in thema’s is, dat je de kunstenaars moet zoeken, want iedereen hangt door elkaar. Verder valt op dat de cliënten van Talant graag portretten, dieren, landschappen en gebouwen penselen en uitbundig kleuren hanteren. Men schildert graag grote felle kleurvlakken; rood, blauw, geel en dan liefst tegen elkaar aan, omrand door dikke zwarte lijnen. Onwillekeurig doet het hier en daar denken aan werken van bekende expressionisten.

Het gele haar

Kees Vos vertelde dat Talant onder andere faciliteiten biedt om creatieve talenten te ontwikkelen. Dat kan van alles zijn. Schilderen, tekenen, werken met klei, maar ook breien, muziek en dans. Het gaat om dagbesteding, dus de mensen wonen ergens anders.

Een expressionist schildert de dingen zoals hij of zij ze ziet. Het innerlijke van de kunstenaar bepaalt kleur en vorm. En dan gebeuren er gekke dingen, want dan komen kleuren niet meer overeen met de ‘werkelijkheid’ en zien dieren, mensen en objecten er heel anders uit dan ze in werkelijkheid zijn.

Van een andere orde, maar ook prachtig om te zien, is de serie dieren. Ook figuratief, maar eveneens niet volgens de werkelijkheid. Een enkeling waagde zich aan het maken van abstract werk. En natuurlijk zijn er kunstenaars die zich laten leiden door de realiteit en gaan naschilderen. Er hangen drie kleine schilderijen van bloemen.