Arbeidsmigranten in Waadhoeke: waar kunnen ze wonen?

FRANEKER - Kernteam Omgeving – Huisvesting arbeidsmigranten heeft voor de openbare vergadering op 13 november een veel besproken onderwerp op de agenda: de huisvesting van arbeidsmigranten. Het gaat in veel gevallen om mensen uit Midden- en Oost-Europa die hier werken in sectoren waarvoor niet of nauwelijks Nederlandse arbeidskrachten zijn te vinden.

Op deze avond wordt onder leiding van een externe gespreksleider gesproken over het huidige beleid dat als noodverband is aangelegd om ongewenste ontwikkelingen in de dorpen te voorkomen.

Op deze avond wordt gesproken over een beleidskoers. Welke problemen doen zich voor, zijn er oplossingen, wat zijn de nieuwe inzichten en wat zijn de ervaringen van de dorpsbewoners?

Meepraten

Iedereen die dat wenst kan vanuit zijn eigen deskundigheid deelnemen aan deze discussie en inbreng leveren. Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad als hoogste, en gekozen orgaan, de koers van Waadhoeke. Maar de gemeenteraad wil de kennis die bij de bevolking is, gebruiken voor het beleid.

Om deze kennis bij de raad te krijgen zijn de kernteams in het leven geroepen. Hier kunnen inwoners en deskundigen gelijkwaardig meepraten om tot de beste ideeën te komen.

Nog geen beleid

In de kernteams worden onderwerpen behandeld waar nog geen beleid voor is, of waar het beleid van wordt herzien. In de kernteams zitten van iedere partij twee raadsleden.

De kernteams hebben publiekssessies en raadssessies. In de publiekssessies zijn gemeente en publiek gelijkwaardig. Het kernteam adviseert de gemeenteraad. Het voorstel dat tot stand is gekomen uit de publiekssessies wordt in een kernsessie bediscussieerd. Bij deze kernsessies kan het publiek niet meer meepraten, maar men mag wel inspreken tijdens de vergadering.

De vergadering van het kernteam is 13 november om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Franeker.