Project Op de terp Almenum afgesloten met Slotdag

HARLINGEN - Deelnemers van de muziektheatervoorstelling Op de terp Almenum beleefden zondag de slotdag in theater Trebol.

Een kroon op het werk van een klein team van professionals en ruim 120 Harlingers die er samen in tien maanden tijd een echt Mienskips project van hebben gemaakt. De achtergrond van de deelnemers liep uiteen van mensen die actief zijn in koren en amateurverenigingen, tot mensen die gewoonlijk niet bezig zijn met actieve cultuurparticipatie.

De speciaal opgerichte stichting kijkt met genoegen terug op een geslaagd project, waarbij in korte tijd een hecht team is gevormd van de deelnemende amateurs en professionals. Met ruim 120 deelnemers een behoorlijke klus.

Lous Loop

De slotdag begon met de Lous Loop. Deze stadswandeling is ontwikkeld voor bezoekers van de voorstelling en is ook een van de blijvende en tastbare herinneringen aan het project. De wandeling voert langs hoogtepunten uit Op de terp Almenum, waaronder de Grote Kerk, de Zuiderhaven, Vischmarkt , de Zoutsloot, de rijk versierde woonhuizen en eindigt bij museum Het Hannemahuis waar de stadsplattegrond van Jacob Lous te bewonderen is.

Voor deze keer was het eindpunt verschoven naar theater Trebol, waar voor alle genodigden erwtensoep klaar stond.

Saamhorigheid

Voor de organisatie is het belangrijk om te weten hoe de deelnemers het project hebben ervaren. Daarvoor was vooraf een vragenlijst toegestuurd. Een heel belangrijk succes voor de deelnemers was de saamhorigheid en het contact met mensen ‘die je anders nooit tegenkomt’. De samenwerking tussen deze verschillende mensen gaf echt een Mienskipsgevoel. Zeker ook omdat er nieuwe Nederlanders bij betrokken zijn.

Door de combinatie van amateurs en professionals is het hele project op een hoger plan gezet. Belangrijke leermomenten zijn er ook geweest. Als eindconclusie van dit onderdeel werd aangegeven dat deelnemers zich door de samenwerking met professionals verder hebben kunnen ontwikkelen.

Aanbevelingen

Ook werden aanbevelingen gedaan om de juiste mensen vanaf het begin op de juiste plekken te hebben, zodat het geheel op de hoofdlijnen goed blijft lopen. Dus de teamleiders zijn erg belangrijk voor de communicatie naar de eigen achterban/groep waardoor je sneller en beter kunt samenwerken.

Vanuit de enthousiaste deelnemersgroep werden ook al nieuwe theaterideeën naar voren gebracht. Het artistieke team gaat dit nader onderzoeken.

Trailer

De middag werd afgesloten met de korte trailer en met de uitgebreide reportage gemaakt door het programma Toneelmeesters van Podium TV. De laatste is een jaar lang te zien via internet, kijk op www.podiumtv.nl.

Op de Terp Almenum, een van de 32 Under de Toer voorstellingen in het kader van Culturele Hoofdstad 2018, werd gespeeld op 4, 5 en 6 oktober voor drie keer een uitverkochte Grote Kerk. Elke avond was het publiek zeer enthousiast en gaf een staande ovatie.