Vrijmetselaarsloge Harlingen toont ritualen

HARLINGEN - Vrijmetselaarsloge Deugd en IJver in Harlingen voert op woensdag 14 november een van haar ritualen voor niet ingewijden op. Dit zijn unieke ritualen die speciaal voor deze doelgroep geschreven zijn.

Over de vrijmetselarij doen allerlei verhalen en beweringen de ronde, die vaak op onjuistheden zijn gebaseerd. Door het opvoeren van deze ritualen wil de loge een bijdrage leveren aan meer openheid en een correcter beeld schetsen van wat de vrijmetselarij werkelijk is.

Het is een eeuwenoude Broederschap, gericht op de voortdurende ontplooiing van de mens tot een in vrijheid denkende persoonlijkheid. De formele ritualen van de vrijmetselaars zijn alleen aan henzelf bekend vanwege het karakter; de vrijmetselarij is namelijk een inwijdingsgenootschap.

Realistische indruk

De ritualen die deze avond worden opgevoerd, zijn wel vergelijkbaar met de formele ritualen, zodat een realistische indruk gegeven wordt van wat de formele ritualen zijn. Hierbij wordt dezelfde sfeer en ervaring opgeroepen.

Om dit te waarborgen zijn er maximaal 10 plaatsen beschikbaar. Hoewel het lidmaatschap van de vrijmetselarij alleen open staat voor mannen, zijn deze avond ook vrouwen welkom. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info.loge027@Vrijmetselarij.nl waarna de plaatsing op volgorde van aanmelding geschiedt.

De avond start om op woensdag 14 november om 20.00 uur en is aan de Lanen 28 in Harlingen. Vanaf 19.30 uur is de loge geopend.