Verzameling Frico-spullen naar Landbouwmuseum

LEEUWARDEN - De Frico collectie van verzamelaar Robert Visser gaat naar het Fries Landbouwmuseum. De verzameling van een paar duizend voorwerpen komt in permanente bruikleen.

Het museum gaat de komende jaren samen met Visser de verzameling documenteren en digitaliseren. Aanleiding voor de overdracht is de presentatie van het nieuwe boek over zuivelfabrieken in Friesland dat zaterdag 10 november wordt gepresenteerd in het Fries Landbouwmuseum. De fabrieksfoto’s van Visser zijn een belangrijk onderdeel daarvan.

Robert Visser uit Tytsjerk verzamelt al jaren objecten die te maken hebben met de Friese zuivelgeschiedenis en dan met name over melkfabrieken. Zijn collectie bestaat uit onder meer prentbriefkaarten en afbeeldingen van bijna alle zuivelfabrieken in Friesland, documenten, verpakkingsmaterialen, gadgets, reclamematerialen en zo voort. De Frico begon in 1898 als een coöperatie van een aantal zuivelfabrieken.

Zuivelfabrieken dicht

Visser kon deze verzameling opbouwen omdat in de periode dat hij interesse kreeg voor zuivelgeschiedenis, talloze melkfabrieken de deuren sloten. Zo stonden er fabrieken in onder andere Achlum, Deinum, Dongjum, Kimswerd, Marsum, Oudebildtzijl, Sexbierum, St. Jacobiparochie, Tzum, Tzummarum en Winsum. Daarnaast kreeg de rasverzamelaar voorwerpen door schenkingen en de laatste jaren via het internet.