Jongeren organiseren jeugddienst baptistengemeente Maranatha

FRANEKER - Bij baptistengemeente Maranatha in Franeker vindt zondag 18 november jeugddienst plaats in Franeker. Dit keer een dienst georganiseerd voor en door jongeren.

Deze avond is Rennie Schoorstra de spreker. Het thema is ‘Geloof & Ggeluk’. De muziek wordt verzorgd door Jan Durk Wierda. Na afloop wordt de bezoekers koffie of thee aangeboden. De dienst begint om 19.30 uur.