‘Zware’ bezetting debatavond CDA over land- en tuinbouw

Oude Bildtzijl - Alle thema’s op het gebied van land- en tuinbouw komen vrijdagavond 30 november aan de orde in een politieke debatavond die wordt georganiseerd door CDA Waadhoeke en Harlingen.

Bezoekers gaan deze avond in gesprek met gastsprekers om de actualiteit en de problematieken op het gebied van land- en tuinbouw. Als gastsprekers zijn Wiebren van Stralen (strategisch programmamanager FrieslandCampina), Klaas-Johan Osinga (LTO Brussel), Wendy Zuidema-Haans (plaatsvervangend Secretaris-Directeur en Manager Water Wetterskip Fryslân), Teun de Jong (voorzitter Nederlandse Akkerbouw Vakbond) en Sander de Rouwe (gedeputeerde provincie Fryslân).

De bijeenkomst vindt plaats in café Het Grauwe Paard in Oude Bildtzijl. Inloop van 19.00 tot 19.30 uur. Aanmelding voor 25 november via marikepostma@hotmail.com.