‘Arbeidsmigrantencentrum voor tijdelijke buitenlandse werknemers dichtbij werkplek’

FRANEKER - Arbeidsmigranten die zich met hun gezin vestigen, zijn van harte welkom in de dorpen. Buitenlandse werknemers die voor een paar maanden komen en daarna weer naar hun eigen land gaan, zouden beter ondergebracht kunnen worden in een AMC, een arbeidsmigrantencentrum, dichtbij het werk.

Dat waren enkele van de opmerkingen tijdens de avond over de huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten van de gemeente Waadhoeke.

De avond begon met de mededeling van wethouder Nel Haarsma dat het college afstand wil nemen van de denkrichting die er lag en dat men in open gesprek wil komen tot een nieuw beleid. Het noodverband dat in alle haast is aangelegd, werkte niet. Er waren wel regels, maar de handhaving liet zeer te wensen over wat leidde tot onrust en ergernis in de dorpen. Haarsma gaf toe dat de dorpen eerder betrokken hadden moeten worden bij het vaststellen van het beleid.

Het waren vooral vertegenwoordigers van dorpsbelangen en Franeker wijken, huurdersverenigingen, werkgevers, woningcoöperaties, uitzendbureaus, Doarpswurk en buren die naar de discussie in de raadszaal waren gekomen.

Geen vreemdelingenhaat

De dorpsvertegenwoordigers maakten duidelijk dat het absoluut niet ging om angst voor buitenlanders of vreemdelingenhaat, maar dat huizen verspreid in het dorp niet bedoeld zijn voor kamerverhuur waar het een komen en gaan is van buitenlandse arbeiders.

Voor beide partijen geen wenselijke situatie, de arbeiders verblijven er ongeveer een half jaar en worden dan weer vervangen. Ze leren de taal niet en integreren niet in de samenleving.

Anders is dat voor gezinnen die zich vestigen, hun kinderen gaan naar de dorpsschool, ze doen hun best om de taal te leren en sluiten zich aan bij verenigingen. Beter zou daarom zijn om de arbeiders die voor korte tijd naar Nederland komen, bij elkaar te laten wonen in de buurt van hun werkplek.

Gepiepeld

Bewoners voelen zich gepiepeld, er is de afgelopen tijd te weinig naar ze geluisterd en er is niets gedaan met herhaaldelijke verzoeken tot handhaving. Dat heeft ertoe geleid dat op diverse plaatsen veel meer woningen op korte afstand van elkaar dan toegestaan momenteel bewoond worden door arbeidsmigranten.

Ruud Kok van uitzendbureau VZM gaf aan dat het om een paar duizend arbeidsmigranten per jaar gaat, volgens Meinte Meinsma van Hartman zouden dat er nog wel meer kunnen zijn. Kok vertelde dat de werknemers van groot economisch belang zijn.

Arbeidsmigrantencentrum

De bewoners begrijpen dat de werknemers nodig zijn, maar stellen dat dit niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid in de dorpen en wijken. Jan van der Leij van Pleatslik Belang Bitgummole stelde dat er een Arbeidsmigrantencentrum op de plek van Waddenglas kan komen, nu dat niet door gaat.

Uitzendbureau AB Vakwerk onderzoekt de mogelijkheid om units te plaatsen bij boeren op het erf, aldus Tjitske Koopman. De bereidheid om tot een oplossing te komen, was groot. Kijken naar alle facetten was de boodschap, iedereen moet zich goed voelen in zijn woonomgeving. De bewoners van de dorpen en de steden, maar ook de tijdelijke arbeidskrachten.