Rechter doet over week uitspraak over brug Dronryp

DRONRYP - Over een week doet de bestuursrechter uitspraak in het kort geding dat Dorpsbelang Dronryp en de Belangengroep Brug Dronryp tegen de provincie Fryslân en gemente Waadhoeke hebben aangespannen. Inzet is de veiligheid voor met name fietsers en voetgangers op de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal.

Over een week doet de bestuursrechter uitspraak in het kort geding dat Dorpsbelang Dronryp en de Belangengroep Brug Dronryp tegen de provincie Fryslân en gemente Waadhoeke hebben aangespannen. Inzet is de veiligheid voor met name fietsers en voetgangers op de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal.

De rechter heeft in een twee uren durende zitting kennis genomen van de bezwaren die Vereniging Dorpsbelang Dronryp heeft ten aanzien van de hoogte en veiligheid van de nieuw brug. Tijdens de zitting werd duidelijk dat het een uitzonderlijke en complexe zaak is en dat schorsing verstrekkende en vooral kotbare gevolgen heeft.