‘Rol Caspar de Robles bij de Friese zeedijken is sterk overdreven’

SEXBIERUM - De rol van Caspar de Robles bij de Friese zeedijken is sterk overdreven. Het is een van de mythes die maar blijven hangen, maar daar maakt Kees Draisma vrijdagavond in een lezing in Sexbierum een eind aan.

Caspar de Robles is in het collectief geheugen vooral druk bezig geweest met de Friese zeedijken. Kort gezegd: na de Allerheiligenvloed van 1570 verwaarloosden de Friezen door onderlinge meningsverschillen hun dijken jarenlang. Caspar de Robles zou enkele boeren hebben opgehangen om de anderen te dwingen aan het werk te gaan. Achteraf zouden ze hem daarvoor onnoemlijk dankbaar zijn geweest. Ze lieten dat blijken door een gedenkteken voor hem op te richten: de Stenen Man.

Keihard werken

Ook na ruim vier eeuwen laten velen zich nog steeds bedriegen door het collectieve geheugen. Natuurlijk waren de Friezen niet zo dom om hun bestaan op het spel te zetten. Als hun land jarenlang onder zout water stond gingen ze failliet. Ze werkten juist keihard aan de dijken en besteedden extreem hoge bedragen aan dijkmateriaal. Dat was nodig omdat de ene storm op de andere volgde.

Verdraaiing van werkelijkheid

De rol van Caspar de Robles bij de Friese zeedijken is sterk overdreven. Hij bemoeilijkte zelfs het dijkherstel door dijkgraaf Ruurd van Roorda een half jaar gevangen te zetten. Het Spaansgezinde bestuur heeft in de Latijnse tekst op de Stenen Man propaganda gemaakt voor Caspar door hem na de Allerheiligenvloed de nieuwe dijken in drie maanden te laten opwerpen. Deze verdraaiing van de werkelijkheid was de basis voor mythevorming. Hij zou de Friezen - die al eeuwen ervaring hadden met dijkenbouw - het dijken hebben geleerd. De Stenen Man ontwikkelde zich van grenspaal tot Caspars standbeeld.

In een boeiende lezing vertelt Kees Draaisma uit Heiloo het echte verhaal en daarin worden de Friezen en dijkgraaf Ruurd van Roorda eindelijk gerehabiliteerd.

De lezing is vrijdag 23 november vanaf 20.00 uur in dorpshuis It Waed in Sexbierum.