AfvalovenNee vraagt spreektijd tijdens aandeelhoudersvergadering Omrin

HARLINGEN - Stichting afvalovenNee (SAN) heeft aan de Raad van Commissarissen van Afvalsturing Fryslân spreektijd gevraagd voor de vergadering van aandeelhouders van Omrin.

Directe reden zijn de hardnekkige storingen. SAN wil de aandeelhouders duidelijk maken dat de storingen van de REC niet alleen een Harlinger probleem is, maar van alle aandeelhoudende gemeenten. Burgers, gemeenteraad en B&W van Harlingen zijn het zat, maar zijn aan handen en voeten gebonden aan de REC, aldus een verklaring.

Daarnaast wil de stichting vooral aandacht vragen voor het afvalbeleid en de klimaatdoelstellingen. Hans Gillissen, woordvoerder van SAN: ,,De stichting wil een brede discussie over de omgang met afval. De belabberde situatie van het klimaat dwingt iedereen tot nadenken wat zijn of haar eigen bijdrage is voor een beter klimaat.”

Fundamenteel mis

Door de vele storingen wordt echter de focus volledig en blijvend op de REC gelegd. Hoewel dat volgens de stichting een bevestiging is dat er iets fundamenteels mis is met de constructie van de afvaloven, komt juist hierdoor de discussie over het afval- en klimaatbeleid niet direct op gang.

Gillissen: ,,Integendeel; de standpunten rondom de REC worden alleen maar scherper. Terwijl het realiseren van klimaatdoelstellingen prioriteit zou moeten hebben. Iedereen moet uit zijn of haar cocon treden en met elkaar beslissen wat goed is voor de nabije toekomst. Via een open debat over afval zou de uitkomst moeten leiden tot een besluit of de REC past in het afval- en klimaatbeleid. De uitkomst van die discussie bepaalt waarin geïnvesteerd dient te worden.”

Gillissen refereert daarmee naar de uitspraak die het gerechtshof deed naar aanleiding van het geschil tussen Staat en Urgenda. Het hof meldde: ‘Klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging van de Rechten van de Mens en de Staat heeft de verplichting om deze rechten proactief te beschermen. Het feit dat er politieke belangen op het spel staan of kostbare maatregelen moeten worden genomen, is dan minder relevant.’