Raad Waadhoeke wil technisch onderzoek van REC

FRANEKER - – De gemeenteraad van Waadhoeke wil dat de technische installatie van de afvaloven in Harlingen goed wordt nagekeken en dat de communicatie bij storingen wordt verbeterd. Alle partijen schaarden zich donderdagavond achter een motie van VVD, ChristenUnie, FNP en CDA om dit standpunt in de aandeelhoudersvergadering op 14 december van Omrin krachtig naar voren te brengen.

Karin Nammensma (CDA) zei in een toelichting dat zij de afgelopen twee jaar keer op keer is bevestigd in de overtuiging dat de directie van de REC problemen onvoldoende oplost. ,,Wij zijn daardoor zeer teleurgesteld in het management van de REC.’’

Acht storingen in zeven maanden

Aanleiding van de motie is een reeks van acht incidenten in de afgelopen zeven maanden. Nammensma sprak van een ‘kwetsbare situatie’ bij de REC, ondanks een intensief verbetertraject van de afgelopen twee jaar. De directie heeft nagelaten om, ondanks herhaaldelijk aandringen van de provincie, de technische staat van de installatie te laten onderzoeken.

De raad vindt het onacceptabel om de bevolking in de omgeving van de afvaloven bloot te blijven stellen aan een verhoogd risico op storingen. De risico’s van haperende techniek in de REC moeten tot een minimum worden gereduceerd en daarom is een onderzoek van de technische staat van de installatie noodzakelijk.

Onderzoek

Wethouder Jan Dijkstra zei in een reactie dat het het stopzetten van de REC het college op dit moment nog te ver gaat omdat de gevolgen nog niet in kaart zijn gebracht. De gemeente Harlingen laat dat op dit moment onderzoeken.

Dijkstra: ,,Mar der binne wol hieltyd insidenten en dat fuorret de maatskiplike ûnrêst. De kommunikaasje is hopeloos, ik ha alris sein: soargje dat der in kommunikaasjeadviseur yn de ynstallaasje oanwêzich is.’’